Betrokkenen

De asbestketen bestaat uit vele schakels. Een opsomming van de belangrijkste organisaties en instellingen die tezamen de totale keten vormen:  

Brancheverenigingen

 • Aedes, vereniging van woningcorporaties
 • Bouwend Nederland
 • BRBS (Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren)
 • BVDTA (Beroepsvereniging van Deskundig Toezichthouders Asbestsloop)
 • FeNeLab (Federatie Nederlandse Laboratoria)
 • SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
 • VAVB (Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven)
 • Veras (samengaan van Verbond van Aannemers van Sloopwerken (Babex) en Vereniging van Slopers (VS))
 • VOAM (Vereniging voor Onderzoek naar Asbest en Milieubedreigende stoffen)
 • VVTB (Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen)

Brancheverenigingen van geaccrediteerde asbestlaboratoria  

 • FeNeLab (Vereniging Nederlandse Laboratoria)
 • VOAM (Vereniging voor Onderzoek naar Asbest en Milieubedreigende stoffen)

Controlerende instellingen

 • RvA (Raad voor Accreditatie)
 • VOC (Vereniging Overleg van Certificatie-instellingen)

Opdrachtgevers

 • Architecten
 • Asbestsaneerders
 • Beheerders
 • Brandweer
 • Handhavers
 • Industrie
 • Ingenieursbureaus
 • Overheden (landelijk, provinciaal en lokaal)
 • Particulieren
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedeigenaren
 • Verzekerings- en schade-experts
 • Woningcorporaties
 • En vele anderen

Opsporings- en handhavinginstellingen

Overheid en overige instanties

 • CCVD Asbest (Centraal College van Deskundigen Asbest)
 • EZ (Ministerie van Economische Zaken)
 • Infomil (onderdeel van SenterNovem)
 • IWI (Inspectie Werk en Inkomen)
 • NEN (Nederlandse Norm; het Nederlandse Normalisatie-instituut en Stichting NEC )
 • LOM (Landelijk Overleg Milieuhandhaving)
 • SCA (Stichting Certificatie Asbest)
 • SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • TNO
 • VROM (Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu)
 • VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)