Wetten en regels

Sinds in 1987 de risico’s van het gebruik van asbest wereldwijd bekend werden is er veel nieuwe wet- en regelgeving bijgekomen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste en meest actuele wetgeving en normen omtrent dit onderwerp. Doe er uw voordeel mee en blijf op de hoogte van wat u weten moet. Actuele artikelen omtrent wet- en regelgeving vindt u in het hoofdmenu bij het onderwerp ‘regelgeving’.

 

Richtlijnen vanuit de Europese Unie

De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld voor het omgaan met asbest.


Rapporten

Een verzameling van de belangrijkste rapporten omtrent asbest.


Arbowet en arbobesluit

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).


Asbestverwijderingsbesluit 2005

Het vernieuwde Asbestverwijderingsbesluit dat op 1 maart 2006 van kracht is gegaan.


Regeling bouwbesluit 2003

De regeling Bouwbesluit 2003 bevat o.a. bouwtechnische voorschriften voor gebouwen en bouwwerken.


Productbesluit Asbest

Aangaande het produceren, in voorraad houden, verkopen en toepassen van asbesthoudende producten.


Overige wet- en regelgeving

Er zijn nog veel meer wetten en regels die van toepassing zijn op asbest.


Belangrijke normen

Asbest gerelateerde normen, opgesteld door de NEN-commissie.