Op feiten gebaseerde informatie over asbest

Onafhankelijk en onvoorwaardelijk feiten en kennis delen met de markt: dat is het doel van www.asbestfeiten.nl. De risico’s van asbest zijn groot, en juist daarom is kennisdeling zo belangrijk. Het doel van deze site is op feiten gebaseerde informatie te verstrekken om risico’s bij het onderhoud, de renovatie en sloop van gebouwen, woningen en objecten tot een absoluut minimum te beperken. Asbestfeiten is een initiatief van SGS Search, een inspectie- en adviesbureau met meer dan 25 jaar ervaring in asbestonderzoek.

Vernieuwing asbeststelsel: wat verandert er?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt aangepast om het asbeststelsel te vernieuwen en te verbeteren. 

Lees meer over de vernieuwingen

Publicaties

Als onafhankelijke partner delen we graag onze kennis over asbest in up to date publicaties.

Vernieuwing asbeststelsel: wat verandert er?

Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt aangepast om het asbeststelsel te vernieuwen en te verbeteren.

Lees meer

Documentaire ’25 jaar asbestverbod in Nederland – toen, nu en morgen’

In deze documentaire laten we zien wat asbest is, wat de risico’s zijn en hoe het werkveld eruitziet. We laten bovendien verschillende partijen en betrokkenen aan het woord over actuele vraagstukken.

Bekijk

Asbestnieuws