De asbestketen

De asbestketen bestaat uit vele schakels. Een opsomming van de belangrijkste organisaties en instellingen die tezamen de totale keten vormen vindt u hier.

Brancheverenigingen

 • Aedes, vereniging van woningcorporaties
 • Bouwend Nederland
 • BRBS (Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren)
 • FeNeLab (Federatie Nederlandse Laboratoria)
 • NVvA (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne)
 • SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
 • VAO (Vereniging van Asbest Opleiders)
 • VAVB (Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven)
 • Veras (samengaan van Verbond van Aannemers van Sloopwerken (Babex) en Vereniging van Slopers (VS)
 • Vereniging BWT Nederland 
 • VOAM-VKBA (Vereniging Kwaliteitsborging)
 • VVTB (Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen)
 • VIA (Verenigd Industrie-overleg Asbest en schadelijke vezels)

Controlerende instellingen

 • RvA (Raad voor Accreditatie)
 • NVCi (Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen)

Opdrachtgevers

 • Aannemers
 • Architecten
 • Asbestsaneerders
 • Beheerders
 • Brandweer
 • Handhavers
 • Industrie
 • Ingenieursbureaus
 • Installatiebranche
 • Maritieme sector
 • Overheden (landelijk, provinciaal en lokaal)
 • Particulieren
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedeigenaren
 • Verzekerings- en schade-experts
 • Woningcorporaties

Opsporings- en handhavingsinstellingen

Overheid en overige instanties

 • Ascert
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Infomil (onderdeel van SenterNovem)
 • NEN (Nederlandse Norm; het Nederlandse Normalisatie-instituut en Stichting NEC )
 • RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • SER (Sociaal Economische Raad)
 • SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 • TNO
 • IenW (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
 • VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)