Risico's

Bij het bewerken, verwerken of verwijderen van asbest en asbesthoudende toepassingen of producten komen asbestvezels vrij.

Risico's

Asbestvezels kunnen via inademing tot diep in de longen terecht komen. Sommige asbestvezels zijn zo klein dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Ze zetten zich dan vast in het longweefsel en kunnen na verloop van tien tot veertig jaar mesothelioom (een longvliestumor die door inademing van asbest wordt veroorzaakt) of andere vormen van kanker veroorzaken.

Dan is er ook nog asbestose, een longaandoening die ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbeststof. Bij deze ziekte nemen de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof op. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken. Lees meer over de gezondheidsrisico's.

Asbestverbod

Sinds 1993 is in het kader van Productenbesluit Asbest voor particulieren en bedrijven verboden om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden.

Waar asbest direct gevaar oplevert, moet het verwijderd worden of duurzaam afgeschermd. Dat mag alleen als er gewerkt wordt volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, van de Arbeidsomstandighedenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn) en het certificatieschema voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering (bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 van de arbeidsomstandighedenregeling). Sanering of afscherming van het asbest is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Asbest onderzoeken is een zaak van gecertificeerde inventarisatiebureaus en de eindcontroles na verwijdering van geaccrediteerde laboratoria.

De asbestketen

De partijen die zich beroepshalve met asbest mogen bezighouden, vormen samen de asbestketen. Deze strekt zich uit van de opdrachtgever tot en met de handhaver die erop toeziet dat asbestverwijdering volgens de wettelijke regels plaatsvindt. Voor alle werkzaamheden waarbij asbest in het spel is, gelden strenge regels en normen.