Veelgestelde vragen

Vind hier antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot asbest.

Veelgestelde vragen

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor silicaatmineralen met een zeer fijne vezelstructuur. Het is een makkelijk te winnen, goedkope grondstof die bovendien eenvoudig te verwerken is. Asbest is namelijk trek- en slijtvast, brandvertragend, niet elektrisch geleidend, heeft goede isolerende eigenschappen en is bestand tegen zuren en logen. Lees meer over asbest.

Hoe gevaarlijk/risicovol is asbest?

Sommige asbestvezels zijn zo klein dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen. Lees meer over de risico's en de gezondheidsrisico's.

Waar komt asbest vandaan?

Asbest wordt in onder andere Canada, Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet Unie en Australië als een natuurlijke delfstof gedolven in open mijnbouw.

Welke asbesthoudende toepassingen en/of producten kan ik in een woning/gebouw aantreffen?

Bekijk ons overzicht van asbesthoudende toepassingen in een woning. 

Tref ik ook asbest aan in nieuwbouw die van ná 1993 dateert?

Nee, want het bewerken, verwerken en op voorraad houden van asbest is sinds 1993 verboden in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet. Ook het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is ten strengste verboden.

Wie zijn er betrokken bij een asbestsanering?

De eigenaar van het asbestprobleem als opdrachtgever, het onderzoeksbureau als inventariseerder, de saneerder als eventuele verwijderaar van het asbest (tenzij dit duurzaam is af te schermen) en een geaccrediteerd laboratorium voor de eindcontrole. Ook zijn de certificerende instellingen betrokken die erop toezien dat de inventariseerder en/of saneerder zijn werk volgens de door de (persoons)certificatie voorgeschreven regels uitvoert. Tevens zijn de handhavende instelling (Inspectie SZW, gemeente, milieupolitie of milieudienst) betrokken als opsporingsinstantie en toezichthouder. Lees meer over de gehele asbestketen.

Wie controleert of het asbest deskundig is verwijderd?

In eerste instantie de DTA van de opdrachtgever of de saneerder voordat een geaccrediteerd laboratorium de eindcontrole uitvoert. In tweede instantie het geaccrediteerde laboratorium en in derde instantie een handhaver, zoals gemeente, omgevingsdienst of inspectie SZW.

Wie zorgt voor de afvoer van asbest na een sanering?

De opdrachtgever van een sanering kan het asbest door de asbestsaneerder laten afvoeren als deze volgens de Wet milieu een vergunning voor tussenopslag heeft. Of hij kan hiervoor een transporteur inschakelen die op de VIHB-lijst staat.