Diensten

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten. Het inademen van vrijgekomen asbestvezels kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Gelukkig zijn de risico’s op blootstelling aan asbest prima te beheersen. Door feitelijk te onderzoeken waar het asbest zit en de maatregelen te nemen die nodig zijn om veilig te kunnen wonen of werken in het gebouw.